Стор. 02


Павичі 1970. Папір, гуаш. 60 х 83,2


Олександр Найден

МАРІЯ ПРИЙМАЧЕНКО


Породженням XX століття стала поява плеяди-художників "наївного" плану і майстрів з яскравими творчими рисами. Серед найпомітніших постатей - Марія Приймаченко, яка за життя спізнала найбільшої уваги шанувальників та преси. Але все ж вона лишається найменш розкритою як особистість і найзагадковішою як творець. Доктор мистецтвознавства Олександр Найден аналізує зображальні принципи М.Приймаченко. Синтез орнаментального і фігуративноґо начал він визначає як стильову основу творчості майстрині. Вона поєднала якісні особливості трьох видатних художниць - Т.Пати, К.Білокур, Г.Собачко, водночас у неї - особливе, індивідуально-стильове ставлення до традиційних форм.. А, щодо ідейно-сюжетних замислів, її творчість найбільше насичена і розмаїта, наповнена персонажами, різножанровими елементами картинного станковізму. В сюжетних картинах художниці все орнаментоване. Можна говорити про трансканонічний характер орнаменту у її творах. Від народної картини і від лубочної гравюри мабуть походить один з феноменів творчості М.Приймаченко - цілісний і самодостатній картинно-середовищний світ її сюжетно-оповідних творів.Copyright © 2004-2005, "Народне мистецтво"
Національна Спілка Майстрів Народного Мистецтва України
Київ, Україна

WEB-design
www.zlobas.narod.ru/cool.html