Стор. 33


Літо.1996. Папір, гуаш. ПВА.
Григорій Міщенко

ДОРОГОВКАЗ ІННИ ВАПНЯРСЬКОЇ


Графік за фахом, вона присвятила своє обдарування національному культурно-мистецькому рухові. Роботи мисткині, по суті, станкові декоративні картини, у яких присутнє умовно-просторове (тривимірне) вирішення площини зображення. У вартісних показниках доробку майстрині мистецький критик Григорій Міщенко вбачає суттєві інновації. Лише кілька творів на виставці трактувалися "однопланово", де авторка наслідувала традиції, властиві народним майстрам. Але час поставив вимогу: декоративний розпис вирішувати через метафізику простору. І Вапнярська впоралася із завданням часу, то є найвагомішим досягненням у довершених творах художниці. В підсумку критик зазначає надзвичайну важливість вживлення народного мистецтва в професійну діяльність художників України. Це дає підстави стверджувати: ми не втратимо, як в Європі, духовних надбань багатьох поколінь. Крім того, завдяки синтезу народного і професійного образотворення започатковуються нові різновиди малярства.

SLE Развлечения