Стор. 51Світлана Чернова

КОРИФЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ


4 січня 2003 року видатний український вчений, доктор мистецтвознавства, професор, педагог Юрій Пилипович Лащук відійшов у вічність, залишивши по собі добру пам'ять і понад 300 наукових праць. Творчий доробок його знають і цінують не лише в нашій державі, а й у багатьох країнах світу. Професор усе життя присвятив збереженню і популяризації українського гончарства, у своїх працях висвітлив розвиток народної кераміки XIV - ХХ століть, уклав карту гончарних осередків, дослідив українські кахлі за 700 років їх побутування. Про життя і наукову діяльність вченого пише Світлана Чернова з Опішного.
SLE Развлечения