Стор. 05


Осинове Луганської області. Михайлівська церква.
1789.


С.Таранушенко з колегами.

Лідія Борщенко

ДОСЛІДНИК ПАМ'ЯТОК НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА


Відзначаючи активне духовне життя Луганщини у ХІХ ст. та на початку ХХ ст., мистецтвознавець Лідія Борщенко водночас констатує, що бракує хроніки художнього життя краю, нема мистецтвознавчих розвідок у царині образотворчого та народного мистецтва. Тому значно розширюються наші знання і уявлення про те завдяки зверненню до праць видатного дослідника української старовини Стефана Таранушенка, зокрема, до монографії „Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України" та до „Нотаток з подорожі по Слобожанщині 1927 - 1928 рр.", що збереглися в архіві науковця. Збереженні і фото з експедиції, на яких зафіксовані селянські хати, вітряки, комори, церкви, ікони, зразки хатнього розпису тощо. Цікаві тут сторінки про старобільщину, слободу Смоляникову та ін. Безпосереднє сприйняття пам'яток, їх зарисовка і глибокий аналіз засвідчують захопленість молодого дослідника у свою справу, безмежну відданість їй.Copyright © 2004-2005, "Народне мистецтво"
Національна Спілка Майстрів Народного Мистецтва України
Київ, Україна

WEB-design
www.zlobas.narod.ru/cool.html