Число № 29-30 (1-2).2005
стор. 38


Гончарні вироби артілі "Художній керамік" (Опішне, Полтавщина) у фондах МУНДМу. 1930-40 рр.


Олена Клименко

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА В ХХ СТ.


Стаття Олени Клименко присвячена особливостям розвитку української народної кераміки в ХХ столітті, упродовж якого відбулися зміни в характері і організації гончарного виробництва, в технології, асортименті і функціональному призначенні виробів. Промисел зник у більшості осередків, скоротилась кількість гончарів, художні особливості виробів погіршились. Зміни пов'язані, насамперед, із історичними умовами, які в цілому були несприятливі. Колективізація, голодомор, високі податки і т. ін. Однак робилися спроби підтримати гончарство: діяльність губернських земств, музеїв, Спілки художників України і Національної спілки майстрів народного мистецтва України. У статті відзначається, що українська народна кераміка в ХХ столітті розвивалася у межах двох головних напрямків - домашнього виробництва і артільно-заводського.


На головну сторінку

Copyright © 2004-2005, "Народне мистецтво"
Національна Спілка Майстрів Народного Мистецтва України
Київ, Україна