Число № 43-44 (3-4).2008
стор. 28


с.Горишківка Вінницької обл. Перша третина ХХ століття. МУНДМ.


Олена Клименко

УКРАЇНСЬКА МАЛЬОВАНА МИСКА


Статтю Олени Клименко присвячено аналізу одного з основних елементів ансамблю української хати. Автор намагається показати, що мальовані миски разом із іншими елементами оздоблення інтер’єру – рушниками, скатертинами, килимами, настінним малюванням, витинанками, дерев’яним посудом – створювали цілісний художній ансамбль, позначений високими естетичними якостями. Дано аналіз художніх особливостей мисок окремих регіонів України. Розглядаються їхні форми, принципи й техніки декорування, найтиповіші орнаментальні мотиви, своєрідність композиційної побудови тощо. Робиться висновок, що мальовані миски є, вірніше, були одним із найважливіших елементів художнього ансамблю традиційного житла українців, а нині вони залишаються окрасою музеїв і свідчать про невичерпний творчий потенціал нашого народу.


На головну сторінку

Copyright © 2004-2009, "Народне мистецтво"
Національна Спілка Майстрів Народного Мистецтва України
Київ, Україна