Число № 45-46 (1-2).2009
стор. 62
Григорій Міщенко

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО – ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА


На думку мистецького критика Григорія Міщенка, саме елітарне призначення мистецтва від часів Середньовіччя призвело його до кризи культури Заходу, до того ж відсутність у ньому образної мови первинного характеру, яка присутня в народному мистецтві – все разом позбавляє образотворчість соціумного призначення, відтак і майбутнього. Національна приналежність митця є головним чинником у формуванні концептуально-естетичної картини світу. Як носій та оберіг архетипного коду він констатує художню реальність із глибини пластичних елементів, з огляду на час та їхню видозміну. Критик співставляє культуру і мистецтво Заходу та Сходу, і пише, що Схід з його тяглістю і традиціями демонструє як у політичному, так і культурно-мистецькому сенсі динаміку і перспективу для майбутнього. Україна дотична традиційно і до Заходу, і до Сходу. Навіть маємо таку дивовижу як Західна і Східна Україна в сенсі культурної і мистецької ідентичності, власне світоглядні увиразнення єдиного національного соціуму. Традиції, консервативний менталітет краян (у доброму розумінні слова), збережена здатність до творчої самореалізації в народному мистецтві – все те є запорукою для подальшого культурного розвою. Національна приналежність формує справжню картину світу і місце Людини в ньому.


На головну сторінку

Copyright © 2004-2009, "Народне мистецтво"
Національна Спілка Майстрів Народного Мистецтва України
Київ, Україна